iNNERLIJK cONFLICT


Wij worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij ons verstand en ons gevoel verschillende signalen uitzenden.

In deze situaties is het moeilijk de juiste keuzes te maken , waardoor wij niet de goede of geen beslissing nemen.

Er kunnen, hierdoor, allerlei negatieve emoties zoals angst, verdriet en/of schuldgevoel ontstaan.

Deze kunnen je zelfvertrouwen schaden.


Conflict


Wij proberen zoveel mogelijk een conflict te vermijden, want het roept negatieve emoties op. Alhoewel een mooi streven is ons altijd blij te willen voelen en ons leven geordend te hebben, een conflict kan ons inzicht geven in ons eigen en andermans behoeftes. En dat kan een impuls aan ons zelfvertrouwen geven.

Als gevolg hiervan zullen wij in staat zijn situaties beter in te schatten, waardoor de kans op een conflict juist vermindert.Een conflict kent vaak een sluimerend begin.

Er ontstaat een meningsverschil over een voor ons belangrijke kwestie. Dit kan tot een conflict groeien waarbij partijen zich hun belang sterk zullen verdedigen. Emoties kunnen hoog oplopen, want er kan een gevoel van winnen of verliezen ontstaan.

Een conflict binnen een organisatie kost veel, want de productiviteit en kwaliteit van het werk nemen af.

Zodra meningsverschillen bij belangrijke punten ontstaan, is het raadzaam een onafhankelijke persoon in te schakelen.Een conflict kan betrekking hebben op:

-Economisch belang

-Posite van macht/ onmacht

-Waarden en Normen

- Relatie niveau

-Inhoud

-Psychologische Behoeften

-Combinatie van bovengenoemde


Te Behalen Doelen


- Onderzoeken op welk niveau het conflict plaats vindt.

- Welke middelen worden er ingezet en zijn deze effectief?
-Bewustwoording van eigen gedrag m.b.t. het conflict.

-Ondezoek naar het werkelijke belang van betrokkenen in het conflict.


-Welke context ( waar, met wie, hoe) biedt de beste kans op succes.

-Eigen conflict-model evalueren.

-Betrokkenen andere mogelijkheden aanreiken het individuele en gezamenlijke doel(en) te bereiken.