iNNERLIJKE cONFLICT


Wij worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij ons verstand en ons gevoel verschillende signalen uitzenden.

In deze situaties is het moeilijk de juiste keuzes te maken waardoor wij niet de goede of geen beslissing nemen.

Er kan hierdoor een schuldgevoel ontstaan dat je zelfvertrouwen kan schaden.

Conflict


Als wij met iemand ruzie hebben, kunnen  heftige emotionele reacties je relatie met die ander doen veranderen en zelfs verbreken.

Wij proberen zoveel mogelijk een conflict te vermijden, want wij willen ons blij en gelukkig voelen.

En ons leven geordend hebben.

In een conflict kunnen wij ons vaak verraden, gekwetst, verdrietig, verloren voelen.

En dit gevoel kan heel lang duren, zelfs een leven lang.

Begeleiding


- werkelijk oorzaak van conflict inzien

- leren bepalen wat je werkelijk belangrijk vindt

- oplossingen zoeken die naar een win-win situatie kunnen leiden.

- oorzaak van conflict bij de ander leren kennen