iNNERLIJK cONFLICT


Wij worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij ons verstand en ons gevoel verschillende signalen uitzenden.

In deze situaties is het moeilijk de juiste keuzes te maken , waardoor wij niet de goede of geen beslissing nemen.

Er kunnen, hierdoor, allerlei negatieve emoties zoals angst, verdriet en/of  schuldgevoel ontstaan.

.Deze kunnen je zelfvertrouwen schaden.


Conflict


Als wij met iemand ruzie hebben, kunnen  heftige emotionele reacties je relatie met die ander doen veranderen en zelfs verbreken.

Wij proberen zoveel mogelijk een conflict te vermijden, want wij willen ons blij en gelukkig voelen.

En ons leven geordend hebben.

In een conflict kunnen wij ons vaak verraden, gekwetst, verdrietig, verloren voelen.

En dit gevoel kan heel lang duren, zelfs een leven lang.

Begeleiding


- werkelijk oorzaak van conflict inzien

- leren bepalen wat je werkelijk belangrijk vindt

- doelen vaststellen en gericht zoeken naar

oplossingen die naar een win-win situatie kunnen leiden.

- oorzaak van conflict bij de ander leren kennen

- omgaan met weerstand

- leren inzien dat een conlict ons ook de mogelijkheid biedt om te groeien.