Als je gevoelens van angst ervaart , kun je je klein, machteloos en/of wanhopig voelen.

Je kunt je ook gespannen, en/of geblokkeerd voelen. Je bent vaak niet in staat om helder te denken, je raakt soms in paniek.

Je voelt je vaak alleen, want het is voor een ander vaak moeilijk zich in jouw belevingswereld te verplaatsen.

Angstgevoelens beperken je in de keuzes die je maakt. Dit kan leiden dat je bepaalde handelingen,

een specifieke omgeving en /of bepaalde mensen gaat vermijden.


Angstgevoelens zijn te overwinnen!!!


De intensieve bijeenkomsten van anderhalf a twee uur hebben de volgende doelen:

- de oorsprong van jouw angstgevoelens leren kennen

- je emoties ( positieve en negatieve) leren uiten

- je werkelijke behoeftes ontdekken

- situaties leren inschatten naar hun juiste waarde

- het zelfregulerend vermogen van je lichaam leren vertrouwen

- jezelf leren respecteren , waarderen

- succes ervaren door realistische doelen te stellen

- interne gedachten en gevoelens toetsen op reacties van anderen

- zelfvertrouwen ontwikkelen